Showing: 1 RESULTS
Informatie

Metselen bij (nacht)vorst: kans op schade

Bevriezen van “vers” metselwerk kan tot aanzienlijke schade lijden. Geadviseerd wordt beschermende maatregelen te nemen bij luchttemperaturen lager dan 0 ÂșC. Dek tassen bakstenen af zodanig dat er geen ijsvorming in de steentassen optreedt. Volg bij gebruik van prefab metselmortel in dat geval de aanwijzingen van de metselmortelproducent op. In de Uitvoeringsrichtlijn voor Metselwerkconstructies (BKB …

 120 total views