Bevriezen van “vers” metselwerk kan tot aanzienlijke schade lijden.
Geadviseerd wordt beschermende maatregelen te nemen bij luchttemperaturen lager dan 0 ºC.
Dek tassen bakstenen af zodanig dat er geen ijsvorming in de steentassen optreedt. Volg bij gebruik van prefab metselmortel in dat geval de aanwijzingen van de metselmortelproducent op.

In de Uitvoeringsrichtlijn voor Metselwerkconstructies (BKB Publikatie Nr. PBL0357/98) is ten aanzien van het vermetselen van stenen, blokken en elementen, het onderstaande opgenomen:

art. 5.5.1 Klimaatomstandigheden

Verwerking van de metsel- of lijmmortels bij temperaturen lager dan
–3 ºC ter plaatse van het metselwerk is niet toegestaan.
Verwerken van metsel- of lijmmortels bij temperaturen hoger dan –3 ºC en lager dan 0 ºC ter plaatse van het metselwerk is toegestaan, mits:

* de stenen, blokken en elementen tijdens de verwerking een temperatuur hebben die groter is dan 0 ºC;

* bij toepassing van geprefabriceerde metsel- en lijmmortels, de leverancier c.q. producent verklaart dat de geleverde metsel- of lijmmortel kan worden toegepast in de gegeven omstandigheden en de metsel- of lijmmortel verwerkt wordt overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de producent;

* voor op de bouwplaats vervaardigde metselmortels, het metselbedrijf aantoont dat, in de gegeven omstandigheden, metselwerk gerealiseerd kan worden dat aan de gestelde eisen voldoet;

* het verse metselwerk zodanig wordt beschermd tegen bevriezing dat vorst geen schadelijke invloed heeft op de eigenschappen van het metselwerk.

 126 total views,  2 views today