regenwaterafvoer met overloop noodoverstort

regenwaterafvoer met overloop noodoverstort
regenwaterafvoer met overloop noodoverstort

Noodafvoer ook: noodoverloop, nooduitloop, overloop, noodoverstort.
Een noodafvoer is bij het dak een afvoer van regenwater voor het geval het water door hevige regenval te hoog komt te staan op het dak (of in de dakgoot). Doel ervan is bezwijken van de constructie door waterbelasting te voorkomen.

Noodoverlopen bestaan in de vorm van:
- een dakgoot die over mag lopen
- een gedeeltelijk verlaagde dakrand
- de zgn. "brievenbus" of groot rond gat
- een noodafvoersysteem met afvoeren in het dakvlak. Ivm. overbelasting van de gemeenteriolering tijdens hevige regenval dient een noodafvoer niet op het rioleringsstelsel te worden aangesloten.

Volgens het Bouwbesluit moet ieder dak ook op sterkte en stijfheid worden gecontroleerd met een zgn. "regenwaterbelasting" die is vermeld in de norm NEN 6702 (Belastingen door regenwater en sneeuw). Rekening moet worden gehouden met verstopping van de normale regenwaterafvoeren door vuil of door overbelasting van het riool. Het toepassen van noodoverlopen is niet verplicht, maar de laatste jaren zijn er zoveel daken ingestort door wateraccumulatie dat hier meer aandacht aan besteed moet worden.
Er zijn berekeningen waarmee de plaats en de grootte van de noodoverloop bepaald wordt. Bij de berekening spelen o.m. een rol: de regenintensiteit (14 mm in 5 minuten, dwz. 0,047 l / m2 / s), de manier van waterafvoer (een groot plat dak met een afschot < 1,6% is een risico) en de stijfheid van het dak (een lichte constructie is een risico; een staalconstructie met een dak van stalen profielplaten zal bij een extra belasting relatief veel vervormen).
VROM adviseert voor de breedte van de noodafvoer:

dakoppervlak dat op één noodafvoer afwatert [m2] 50 m2 100 m2 150 m2 200 m2 250 m2
breedte(b) van de noodafvoer [m] 0,30 m 0,61 m 0,92 m 1,22 m 1,53 m

Het simpele feit dat er water uit een noodafvoer loopt, is een signaal dat er teveel water op het dak blijft staan (of dat de riolering het aanbod niet tijdig kan verwerken).

 758 total views,  1 views today