Steen is het stevigste bouwmateriaal. Een bakstenen muur metselen is een klus met een uitgebreide voorbereiding, een secure werkwijze en waarbij ervaring is vereist.

Tip!
Spoel het gereedschap direct goed schoon. Stop resten cement en puin in puinzakken en breng deze naar het afvalstation in uw gemeente. Bewaar overgebleven zakken cement in een droge ruimte.

 1. Type muur
 2. Profielen stellen
 3. Multiplex plaatje
 4. Fixeer het profiel
 5. Deurkozijn opstellen
 6. 0-lijn atfekenen
 7. Lagenmaat
 8. Koppenlat
 9. Metselen
 10. Posities aftekenen
 11. Muur controleren
 12. Kozijnankers aanbrengen
 13. Voegen krabben
 14. Vallende tand
 15. Rollaag leggen
Het metselen van een bakstenen muur

01
Type muur

 

Bouw een stenen muur alleen op een betonnen vloer (bijv. garage) of een fundering (bijv. tuinmuur). Bepaal eerst welk type muur in uw geval nodig is:

Halfsteens: binnenmuren en spouwmuren.
Steens: massieve buitenmuren en tuinmuren.
Reken voor een halfsteensmuur circa 70 stenen per m2 (Waalformaat). Voor steensmuren is dat dus het dubbele.

02
Profielen stellen

Voorzie elke profielbalk van 2 schoorlatten, onder een hoek van 90 graden.

Hoek van 90 graden

03
Multiplex plaatje

Timmer op de hoek- en eindpunten een multiplex plaatje in de betonnen vloer (betonspijkers), of op een in de grond geslagen paaltje.

Multiplexplaatje op hoek

04
Fixeer het profiel

Zet elke profielbalk op een multiplex plaatje, met beide schoren aan de buitenkant. Fixeer het profiel door de schoren vast te timmeren aan paaltjes in de grond. Controleer nauwkeurig of de profielen loodrecht staan met behulp van een waterpas.

Fixreren van profiel

05
Deurkozijn opstellen

Stel het deurkozijn loodrecht op zijn plek met behulp van schoren. Bevestig deze aan de binnenkant van het kozijn. Zet een lat tussen het kozijn om indrukken te voorkomen.

Opstellen van deurkozijn

06
0-lijn atfekenen

Teken op één profiel een 0-lijn af, op ca.1 m. hoogte. Breng deze lijn over op alle andere profielen, met behulp van een lange lat en een waterpas.

Tip!
Maak voor het uitzetten van een grote haakse hoek, een haakse hoek van 3 latten. Voor meer informatie, klik op meten van hoeken.

Nul-lijn overbrengen

07
Lagenmaat

De dikte van één laag = steendikte + 1cm (voegdikte). Bepaal eerst de gemiddelde steendikte (dikte van 10 stenen x 1/10). Teken de lagen af op een lat en neem ze vervolgens over op de profielbalken (vanaf de 0-lijn).

Steendikte aftekenen

08
Koppenlat

Leg een laag stenen tussen de profielen, met steeds 1 cm tussenruimte. Neem dit patroon over op een lange lat.

Patroon overnemen

09
Metselen

Voor het aanmaken van specie, metsel- en voegtechnieken zie basistechniek metselen. Span een touw tussen de profielen, ter hoogte van de bovenkant van de laag en metsel de stenen.

Touw spannen tussen profielen

10
Posities aftekenen

Teken steeds de positie van de volgende laag stenen af, met behulp van de koppenlat en laat hierbij steeds een halve steen verspringen. Controleer regelmatig of alle stootvoegen netjes boven elkaar liggen.

Posities stenen aftekenen

11
Muur controleren

Controleer regelmatig of de gemetselde muur geheel loodrecht en waterpas staat.

Loodrecht controleren van muur

12
Kozijnankers aanbrengen

Breng gaandeweg twee kozijnankers aan. Deze vallen in de lintvoeg.

Kozijnanker aanbrengen

13
Voegen krabben

Krab nog dezelfde dag de voegen 1 cm diep uit en strijk ze glad met een voegspijker. Na twee weken kunt u de muur voegen. Voor meer informatie hierover, klik op basistechniek metselen.

Voegen 1 cm diep krabben

14
Vallende tand

Krijgt u de muur niet in één dag af? Eindig de muur dan met een ‘vallende tand’, in plaats van een ‘staande tand’, waarbij het lastiger is om er later weer stenen tussen te krijgen. Zie plaatje hiernaast van staande en vallende tand.

Muur tijdelijk eindigen met vallende tand

15
Rollaag leggen

Werk een halfsteens tuinmuur af met een rollaag van dwars liggende stenen. Dat is fraaier en biedt meer bescherming tegen regeninslag.

Tip!
Bij warm weer: benevel de muur met de tuinslang. Let op: er mag geen water langs de muur sijpelen. Bij regen: dek de muur af met folie, zodat de specie niet uitspoelt.

Bron:http://www.gamma.com/doe-het-zelf/muur-bakstenen-metselen/

Leggen van een rollaag

 111 total views,  2 views today