Een afvalcontainer is handig maar bepaald geen sierraad voor uw tuin. En waar laat u de lege flessen en het oud papier als u geen zin hebt om elke dag naar de glasbak te lopen? In deze tuinkast bergt u al uw afval netjes op. De lades met lege flessen en papier zet u zo achter in de auto.

Deze beschrijving gaat uit van een standaard container van 58x74x104 cm.

Tip!
Als u plaatmateriaal in de bouwmarkt op maat laat zagen, dan weet u zeker dat alle panelen perfect haaks zijn.

Afbeelding van een grote ombouw voor een rolcontainer

01
De aanpak

De achterwand bestaat uit 11 planken van 107 cm lang.
Verbind deze met behulp van 2 dwarsplanken (109,3 cm lang), zodat aan weerszijden een ruimte overblijft van 4.2 cm. De bovenste dwarsplank komt op een hoogte van 94 cm. Schaaf aan de uiteinden van de achterwand de veer en de groef af.

 

Tip!
De werkende breedte van het profielhout bedraagt 10,7 cm. In de prakrijk kan de maten iets afwijken, doordat er een millimeter ruimte openblijft tussen de in elkaar geschoven delen. Meet daarom voor alle zekerheid de gemonteerde onderdelen telkens even na en pas de maatvoering zonodig aan.

Afbeelding de aanpak

02
Zwaar handwerk

Maak de linker zijwand met behulp van 7 planken (110 cm lang), de veer wijst naar voren.Verbind de planken aan de boven- en onderzijde met een dwarsplank (70,7 cm lang), zodat aan de voorkant een ruimte van 4.2 cm overblijft.
Schaaf aan de voorzijde de veer af.

 

Tip!
Voor een klus als deze is een elektrische afkortzaag ideaal. Het scheelt u veel meten, aftekenen en zwaar handwerk. Bovendien

Afbeelding zwaar handwerk

03
De zijwand en inkepingen

Ook de middelste en rechter zijwand bestaan uit 7 planken van 110 cm lang.
Verbind deze aan de bovenzijde met een dwarsplank (73 cm lang) en aan de onderzijde met een smalle strook (3 cm breed) die u uit een brede plank hebt gezaagd. Schroef deze liggend tegen de zijwand aan. Zaag uit de middelste zijwand 2 inkepingen van 11×2,1 cm, 1 aan de onderkant, 1 op 83 cm hoogte.

Afbeelding van de zijwand en inkepingen

04
Steunen voor de lades

Voorzie beide zijwanden van steunen voor de lades: 2 planken (73 cm lang), op respectievelijk 38,2 en 74,3 cm hoogte. De middelste en rechter zijwand vormen elkaars spiegelbeeld.

Afbeelding steunen voor de lades

05
Verzagen en schroeven

Verzaag 2 planken van 110 cm lang tot 2 smalle stroken van 2,5 cm breed, gerekend vanaf de groef-zijde. Schroef deze stroken tegen de voorkant van de middelste en rechter zijwand.

06
Zijwanden

Zaag de 3 gemonteerde zijwanden aan de bovenkant schuin af, met behulp van een cirkelzaag. Het meubel wordt aan de achterkant 3 cm lager dan de voorkant en watert daardoor goed af

07
De deur

De deur bestaat uit 6 planken van 108 cm lang. Verbind deze aan onder- en bovenzijde met een dwarsplank (60 cm lang), zodat aan weerszijden 2,1 cm ruimte overblijft.
Schaaf aan weerszijden de veer en de groef af.

Afbeelding de deur

08
Legplanken

Maak 3 legplanken, elk met behulp van 7 planken van 50 cm breed. Schaaf bij de voorste planken de veer af. Schroef de planken vast op de steunlatten van de rechter zijwand.

Afbeelding legplanken

09
Fixeren

Schroef de 3 zijwanden vast aan de achterwand. Fixeer de middelste zijwand door de legplanken op de steunen vast te schroeven.

Afbeelding fixeren

10
Bevestigen van de deur

Bevestig de deur met behulp van 2 kruishengen. Buig deze van tevoren om, zodat de rechte lip van het scharnier voldoende afstand heeft van de rand van het meubel.

Tip!
Een bankschroef is ideaal, maar u kunt de kruishengen ook ombuigen door ze stevig in eern werkbank te klemmen. Boor eventueel een extra schroefgat in het lange deel van de scharnier.

11
Verbinden

 

Verbind de linker zijwand met de middelste zijwand aan de bovenzijde, met behulp van een smalle lat (2,1×2,1 cm).

Tip!
Deze verbindingslat moet smal zijn, anders kan later het deksel van de kliko niet meer open. In plaats van een dwarslat kunt u ook een stuk draadeind gebruiken.

Afbeelding verbinden

12
Een loodrechte linker zijwand

Stel de linker zijwand loodrecht zodat de deur goed sluit. Boor een gat door de middelste zijwand in de deur en fixeer de deur door een schroefoog door het gat te steken.

Afbeelding een loodrechte linker zijwand

12
Monteren

Monteer een plank tussen de 2 bovenste dwarsplanken van de middelste en de rechter zijwand (schuine steekschroeven).

Afbeelding monteren plank

14
Afwerking ladeblok

Het dak van het ladeblok bestaat uit 5 planken van 83 cm lang. Schaaf aan weerszijden de veer en de groef af en schroef de planken op de zijwanden vast. Aan de achterzijde lijnt het dak met het meubel, aan de voorzijde steekt het over.

Afbeelding afwerking ladeblok

15
De klep

Maak klep met behulp van 6 planken van 83 cm lang. Verbind deze aan de voor- en achterkant met 2 dwarsplanken (55,8 cm lang), zodat aan weerszijden 4,2 cm ruimte overblijft. Aan de achterzijde komt de dwarsplank op 3 cm, aan de voorzijde op 15 cm vanaf de rand.

Afbeelding de klep

16
Vastzetten van de klep

Leg de klep op het meubel en zet hem aan de achterwand vast met behulp van 2 staarthengen.

Afbeelding voorbereiding ketting bevestigen

17
Voorbereiding ketting bevestigen

Zet een stuk ketting met behulp van een schroef vast aan de binnenzijde van de klep.
Knip de ketting af op de juiste lengte en voorzie het uiteinde van een S-haak. Hiermee bevestigt u de ketting later aan het deksel van de kliko.

Afbeelding voorbereiding ketting bevestigen

18
Drie lades

Maak de 3 lades door de voor- en achterpanelen tegen beide zijpanelen te schroeven.
Leg de bodem erin en schroef hem vast.

19
Ladefronten

Maak 3 ladefronten, elk met behulp van 3 planken van 49,5 cm breed. Schroef deze vast tegen de voorzijde van de lades.

20
Openingen in de lades

Zaag in de lades openingen uit, met behulp van de decoupeerzaag: in 2 lades een gat voor lege flessen, in de derde lade een gleuf voor oud papier.

 

Tip!
Voorzie de lades van een opschrift.

Openingen in de lades uitzagen

21
Kliko plaatsen

Zet de kliko in de kast. Bepaal de plek waar de S-haak aan het deksel moet komen.
Boor op die plek een gat en schroef het oog aan het deksel vast.

Tip!
Schuur alle splinters en ruwe kanten na, met behulp van een schuurmachine.

Afbeelding kliko plaatsen

22
Meubel plaatsen

Zet het meubel op zijn plaats in de tuin. Stel de linker zijwand loodrecht en fixeer hem aan 2 korte paaltjes in de grond.

Afbeelding meubel plaatsen

Gereedschap

Zorg dat u altijd het juiste gereedschap en de juiste materialen gebruikt. Goed verzorgd gereedschap betekent: gesmeerd, geslepen en vastgedraaid.

Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de vereiste CE-richtlijn die staat vermeld op product of op verpakking. Loop meteen na of het gereedschap dat u heeft, nog goed bruikbaar is. Bijvoorbeeld: een bot hobbymes is gevaarlijk, een versleten zaag is lastig, werkt onnauwkeurig, geeft een hoop irritatie en een grotere kans op een ongeluk.
Huren of lenen
Welk gereedschap heeft u nodig? Loop in gedachten alle werkzaamheden even na om te voorkomen dat u de klus moet afbreken omdat u iets mist.

Als u niet alles zelf wilt aanschaffen, kunt u gereedschappen en beschermingsmiddelen ook huren. Denk maar eens aan een boor voor zwaar boorwerk in het plafond – met bijbehorende oogbescherming om te voorkomen dat wegstuivende betonschilfers in uw ogen komen! Of huur een afstoomapparaat, waarmee het verwijderen van oude lagen behang een niet al te moeilijke klus wordt.

Let wel op dat u eerst goed leest hoe u het apparaat gebruikt. Stoom is zeer heet en kan bij verkeerd gebruik vervelende brandwonden veroorzaken.

Natuurlijk is het ook altijd een goed idee om bij vrienden of buren te vragen of u die handige professionele schuurmachine mag lenen. Let hierbij wel op of het gereedschap nog in goede conditie is en zorg dat u weet hoe u het moet gebruiken.
Veilig omgaan met gereedschap
Hoe gaat u veilig om met gereedschap? Een paar praktische tips:

 • Kies het juiste gereedschap voor de uit te voeren taak.
 • Gebruik gereedschap dat niet onbedoeld kan starten.
 • Gebruik gereedschap met een goed werkende automatische stop (dat afslaat zodra het gereedschap wordt losgelaten).
 • Controleer of het gereedschap in goede staat is voor u begint met werken. Is het mes scherp? Is de snoerisolatie intact? Heeft u nog goede grip?
 • Zorg ervoor dat u weet hoe u het gereedschap moet gebruiken.
 • Stel het gereedschap juist in.
 • Zorg dat u stabiel staat, zodat u niet uit balans kunt raken of vallen en uzelf of een ander met gereedschap kunt verwonden.
 • Stel uzelf zo op dat het snoer of de slang nergens achter kan blijven haken.
 • Zorg ervoor dat het vlak waarop u werkt, stevig en stabiel is vastgemaakt. Controleer voor gebruik de staat van het bevestigingsmateriaal (werkbank, klemmen e.d.).
 • Gebruik beschermingsmiddelen, zoals handschoenen of een veiligheidsbril.
 • Zorg ervoor dat u het gereedschap op de juiste manier en op de juiste plaats vasthoudt. Markeer bijvoorbeeld de handgrepen. Dit verlaagt de kans dat u in een heet, scherp of draaiend deel van het gereedschap grijpt.
 • Zorg ervoor dat u uw vrije hand juist plaatst: buiten bereik van het gereedschap. Een voorbeeld is: van u af snijden, zodat u bij eventueel uitschieten gespaard blijft.
 • Doe geen andere dingen met gereedschap in uw handen (bijvoorbeeld een doos tillen met een mes vast).
 • Berg het gereedschap na gebruik zo op dat u bij een volgend gebruik niet in het gevaarlijke deel van het gereedschap grijpt.

Bron: Gamma.nl

 108 total views,  2 views today