Voorjaarssnoei:
Omstreeks half maart als het niet vriest of geen strenge vorst meer wordt verwacht, kan met snoeien worden begonnen. Het doel van deze snoei is het stimuleren van een groei vanuit de basis van de plant en om de struik te verjongen. Hierbij is een open midden van de struik belangrijk en de plant moet daarom zodanig worden gesnoeid dat rondom de plant de scheuten naar buiten uitgroeien.
Pas geplante struiken zijn eenvoudig te snoeien.
Snoei 3 stevige takken terug tot 10 a 15 cm vanaf de grond en wel zo dat u snoeit juist boven een naar buiten gericht oog. Op de gehele lengte van de stengel zitten naar binnen en buiten gerichte ogen. Een oog is een puntje met een streepie eronder. Het streepje is een litteken van het afgevallen blad dat ter plaatse zat. Als u zorgt dat u knipt een halve centimeter ongeveer boven een naar buiten gericht oog dat ongeveer 15 cm boven de grond zit, zal dit oog weldra uitlopen en zich tot een snelgroeiende tak ontwikkelen. Alle eventuele iele dunne takjes moeten worden weggesnoeid omdat deze nooit volwaardige groei kunnen realiseren. Halverwege het seizoen zult u opmerken dat vanuit de entplaats, die zich enkele centimeters onder de grond bevindt. nieuwe scheuten tot ontwiklkeling komen. Deze zijn rood en dik en verjongen de struik. Wees zuinig op deze scheuten, want volgend jaar is dit een goed tak om op terug te snoeien en kan een oude tak, die al een paar jaar is teruggesnoe! id of die in bet midden van de struik steekt,weggesnoeid worden. Zo blijft de struik in goede conditie en gaat u verhouting van de struik tegen.
Verhouting zorgt voor een kale onderkant van de struik.
Opgepast: U moet de dikke rode scheut waarover hier wordt gesproken niet verwarren met de wilde scheuten. Deze scheuten komen wel eens uit de wortel onder de entplaats vandaan. Ze zijn iel dun en groeien zeer snel en zijn bleekgroen van kleur. Deze scheuten moet u gewoon zo laag mogelijk weg knippen. Dat kan gewoon het gehele seizoen gebeuren.

Zomersnoei:
Heeft als doel het stimuleren van de herbloei. Als uitgebloeide bloemen niet worden verwijderd zal de plant al zijn energie geven aan het vormen van de bottels en de topscheutjes. Daarom moet U regelmatig de uitgebloeide bloemen terugknippen tot een naar buiten gericht oog, zodat de plant zijn energie kan richten op een nieuwe scheut.Een geschikt oog bevindt zich in de oksel van een zg. vijfblad. Vaak zitten onder de bloem een paar driebladen. Die moeten worden overgeslagen en men knipt dus de bloemen met een stukje steel af tot boven het oog van een vijfblad. Dit hoeft niet per definitie het eerste vijfblad te zijn. Nog een paar vijfbladen naar beneden langs de steel. Zo wordt de steel dikker en dit geeft flinkere hergroei. Op deze manier. door regelmatige bloemsnoei, houdt U de bloei in de struik.

Herfstsnoei:
Heeft als doel het besehermen van de struik tegen de winter. Dit is een heel eenvoudige snoei, waarbij niet op ogen gelet hoeft te worden. De struik wordt eenvoudig teruggeknipt tot op kniehoogte. De struik kan na teruggeknipt te zijn op wat steviger hout niet meer zo gemakkelijk invriezen en daardoor naar beneden toe rotten. Verder zijn de struiken dan minder gevoelig voor de wind die de plant doet wrikken in de grond.
Dit is trouwens ook de tijd voor het zg. aanaarden. Dit houdt in de onderste 15 cm van de stelen te bedekken met omringende grond. Dit heeft als doel de plant te beschermen tegen de vorst.
Mochten de stelen bevriezen, dan zal het gedeelte onder de grond, tot waar in het voorjaar wordt teruggesnoeid, beschermd blijven tegen de vorst.

Snoeien van stamrozen

Is bijna gelijk aan de snoei van struikrozen met als verschil dat de taken worden teruggesnoeid tot 15 cm. van de bovenkant van de wilde stam. Verder mogen er meer takken blijven staan. Indien een tak dik genoeg is mag een vertakking worden aangehouden. Bij struikrozen worden vertakkingen weggeknipt en wordt dus 1 tak aangehouden. Ik wil u er op attenderen, dat stamrozen bij vorst vanaf min 10gr Celsius bedekt moeten worden met een donkere plastic vuilniszak. Enkele gaatjes in de zak prikken en opvullen met wat stroo of iets dergelijks. Als het niet meer vriest de zak verwijderen omdat anders de ogen te vroeg uitlopen en de plant nog vorstgevoeliger wordt.

Snoeien van klimrozen

Klimrozen behoeven weinig zorg de eerste 2 jaar. Zij moeten eerst een gestel vormen. Als op de lange loten van de klimrozen dwarstakjes gaan groeien die een seizoen lang bloeien, moeten die het volgend voorjaar teruggeknipt worden tot ong. 3 cm van de hoofdtak.. Die 3 cm houdt in dat men tot op één oog terugknipt. Zo worden alle hoofdtakken nagegaan en alle zijtakjes teruggeknipt tot stompjes. Mocht u verder groeien willen stimuleren of bepaalde gaten laten begroeien, dan laat u een of twee zijtakjes ongemoeid, zodat die zich komend seizoen kunnen ontwikkelen. Ook bij klimrozen komen weer nieuwe dikke rode scheuten uit de grond gedurende het seizoen en dit zijn weer de verjongers van de struik. U kunt dan eventueel besluiten om een oude slecht dragende tak in zijn geheel te verwijderen. Hoe meer zijtakjes er op een hoofdtak staan, des te meer bloei. Om het uitschieten van zijtakjes te stimuleren, moet u de hoofdtak zoveel mogelijk in een horizontale stand buigen. Bij rozen tegen muren of schuttingen betekent dat, dat de takken in lagen met een onderlinge afstand van ong. 50 cm horizontaal evenwijdig aan elkaar geleid moeten worden. Bij pergolas en bogen moeten de takken draaiend om de paal omhoog geleid worden.

 126 total views,  1 views today